Most, suc, extracte o concentrat

Què és què i per a què és cadascun? A les nostres instal·lacions podem produir qualsevol dels productes procedents tant del raïm com de la figa i la garrofa. Cadascun té la seva definició més o menys desenvolupada i l’ús tradicional dels noms pot portar a confusió. Per tal de establir

  1. Most: suc obtingut del raïm fresc per rebregat, escorregut o premsat, en tant que no hagi començat la fermentació.
  2. Suc: most natural obtingut de raïm sa i net, amb o sense tractaments posteriors, exempt de pells i sense llavors, apte per al seu consum directe.
  3. Extracte: és la substància obtinguda per extracció d’una part d’alguna matèria prima, ja sigui fruit, flor o llavor, sovint utilitzant un dissolvent com l’etanol o l’aigua. Els extractes es poden comercialitzar com tintures, concentrats o en forma de pols.
  4. Concentrat: el concentrat és el producte sense caramelitzar obtingut per deshidratació parcial del most de raïm, efectuada per qualsevol mètode autoritzat, excepte el foc directe, amb una concentració indicada al refractòmetre superior al 50%.
  5. Arrop, recremat, caramel de most o colorant: concentrat caramelitzat emprant foc directe o cocció al bany maria i amb notable caramelització dels sucres o a foc directe fins al torrat o recremat dels sucres.
Podem produir most o suc de raïm, però no de figa i garrofa, atès que la naturalesa de la matèria prima no permet res més que produir un extracte o un concentrat d’aquestes fruites. Posteriorment sí que podem reconstituir aquests concentrats per obtenir un suc reconstituït.
En qualsevol cas, les nostres línies d’extracció i producció, tant de sucs com de concentrats, ens permeten ajustar el producte final a allò que els nostres clients desitgen.

Botón